Loading color scheme

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DUAL

El tècnic de grau mitjà de Gestió Administrativa exerceix l'activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d'activitat, i particulament en el sector serveis, així com en les administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d'administració i gestió de les esmentades empreses i institucions i prestant atenció als clients i ciutadans.

www.fpmariarosamolas.com

Aquests estudis de grau mitjà de Formació Professional tenen una alta inserció laboral i  també  permeten l'accés a diferents cicles de grau superior.

Titulació.

TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA DUAL (AG10)

 • Realitzar activitats de suport administratiu en l'àmbit comercial, reconeixent el procés de compra venda i tota la documentació que genera.
 • Registrar els assentaments comptables més importants i tot el procés comptable d'una PIME.
 • Fer servir les principals aplicacions ofimàtiques: processadors de textos, fulls de càlcul, programes de disseny, etc...
 • Reconèixer les principals funcions de recursos humans.
 • Conèixer les operacions financeres més habituals i calcular els resultats.
 • Utilitzar programes informàtics de gestió administrativa.
 • Atendre correctament al client/usuari tant en empreses públiques com en empreses privades.
 • Millorar el nivell d'anglès.
 • Treballar en equip i potenciar la iniciativa i creativitat.
 • Aprendre amb metodologies cooperatives.
Mòduls professionals Hores al centre Hores d’estada empresa Total hores
Comunicació empresarial i atenció al client 99 66 165
Operacions administratives de compravenda 99 66 165
Empresa i administració 99   99
Tractament informàtic de la informació 165 132 297
Tècnica comptable 99 53 152
Operacions administratives de recursos humans 99 66 165
Tractament de la documentació comptable 99 66 165
Empresa a l’aula 99   99
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 99 66 165
Català professional (GM) 66   66
Anglès professional (GM) 66   66
Digitalització aplicada als sectors productius (GM) 33   33
Sostenibilitat aplicada al sistema productiu 33   33
Itinerari personal per a l’ocupabilitat I 99   99
Itinerari personal per a l’ocupabilitat II 66   66
Projecte intermodular 99   99
Mòdul optatiu: La web de l’empresa 66   66
Tutoria al centre educatiu 66   66
Total.................... 1.551 515 2.066
 • Auxliar administratiu/va
 • Ajudant d'oficina
 • Administratiu/va comercial
 • Auxiliar administratiu de gestió de personal
 • Auxiliar administratiu de les administracions públiques
 • Recepcionista i Servei d'atenció al client

L'alumnat de cicles formatius realitza la formació pràctica en empreses del sector, previ uns criteris de selecció, amb dues modalitats:

 • FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT). És un mòdul obligatori dins el currículum de les titulacions de formació professional. Són pràctiques i estades formatives a les empreses, no laborals, que realitza l'alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l'empresa. La durada total és de 416 hores.
 • BECA DUAL. L'alumnat becari combina l'aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica durant un període més llarg d'hores. Realitza una estada de 1000 hores d'activitat a l'empresa, a canvi rep una remuneració (beca formativa).