Loading color scheme

Educació Secundària Obligatòria

ESO general Reus

L'etapa de l'ESO comprèn l'alumnat de 12 a 16 anys i s'organitza en quatre cursos acadèmics.

En aquesta etapa l'alumnat obté una formació bàsica, tant a nivell acadèmic com a nivell personal – valors i actituds - que els permet integrar-se socialment, tant en el món laboral com en una formació acadèmica posterior.

Des del Col·legi Maria Rosa Molas, procurem que el nostre alumnat desperti la seva inquietud per aprendre a conèixer i fer-ho d'una manera autònoma i responsable.

TAC AULA  TIC A LES AULES

METODOLOGIES

 • Tenim un programa d'acció tutorial on atenem, de forma individualitzada, el nostre alumnat. Comptem amb dues hores de tutoria a la setmana, una individual i una altra grupal.
 • Treballem amb metodologies cooperatives i basades en la cultura del pensament. Aquestes metodologies donen eines a l'alumnat per abordar els problemes i buscar les millors solucions.
 • A 1r, 2n i 3r hem implementat el treball per projectes. Una matèria interdisciplinar que permet fer un treball basat en les intel·ligències múltiples, l'aprenentatge cooperatiu i les habilitats socials. De la mateixa manera, volem fomentar la interdependència positiva tant important en la vida diària.
 • Quant a l'avaluació, aquesta és contínua i utilitzem eines com les rúbriques d'evaluació, el portfoli, entre d'altres instruments d'evaluació.
 • Treballem amb grups flexibles per tal d'aprofitar al màxim les capacitats del nostre alumnat oferint una atenció individualitzada 
 • Fem adaptacions , reforços i plans individualitzats en funció de les necessitats de l'alumnat 
 • Disposem d'una orientadora pedagògica per etapa
 • Reforcem la llengua anglesa amb matèries complementàries com English Drama i Speaking.
 • Oferim el American High School Diploma.
 • Participem en projectes com el TEDEd Club.
 • L'alumnat disposa d'extraescolars d'anglès, en diferents franges horàries.
 • Som centre examinador per a l'obtenció dels exàmens oficials de la Universitat de Cambridge. El nostre centre ofereix la possibilitat de presentar-se als exàmens oficials de Cambridge, per tal d'obtenir una acreditació oficial en el marc europeu comú de referència per a les llengües.

 

1r d'ESO

2n d'ESO

3r d'ESO

4t d'ESO

 

 

 

 

 

 

Optatives

Francès

 

 Francès

 

Francès

Cultura clàssica 

Robòtica i programació

Francès

Cultura Clàssica

Llatí

Música

Emprenedoria i Economia

Biologia

Física i Química

Tecnologia

Cultura Científica

 

Complementàries

Taller d'interioritat

Projectes

Taller d'interioritat

Programació

English drama

Taller d'interioritat

Taller d'arts escèniques

Taller d'arts plàstiques

Taller d'interioritat

English drama

TIC

 

 

20220131 121320 20220131 122116