Loading color scheme

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES DUAL

El Tècnic de Sistemes Microinformàtics i Xarxes  exercirà l'activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, el muntatge i la reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l'organització o en entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

www.fpmariarosamolas.com

Aquests estudis de grau mitjà de Formacio Professional tenen una alta inserció laboral i  també permeten accedir a diferents cicles de grau superior.

Titulació.

TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES DUAL (IC10)

 • Aprendràs a muntar i configurar una xarxa, switch i router.
 • Fer més segur un sistema informàtic amb tallafocs, antivirus i  còpies de seguretat.
 • Muntar i mantenir equips informàtics.
 • Fer servir les principals aplicacions ofimàtiques.
 • Instal·lar i configurar Sistemes Operatius Windows i Linux.
 • Dissenyar planes web amb HTML 5, CSS i Javascript o CMS com Wordpress o Joomla.
 • Desenvolupar projectes informàtics amb Arduino i Raspberry Pi.
 • Instal·lar i configurar serveis en xarxa: servidor web, DHCP, FTP...
 • Desenvolupar un projecte d'emprenedoria.
 • Potenciar el nivell d'anglès tècnic.
 • Treballar en equip de manera cooperativa.
Mòduls Professionals Hores Unitats formatives Hores UF
01 Muntatge i manteniment d’equips 132 UF 1: Electricitat a l’ordinador 17
UF 2: Components d’un equip microinformàtic 23
UF 3: Muntatge d’un equip microinformàtic 23
UF 4: Noves tendències de muntatge 23
UF 5: Manteniment d’equips microinformàtics 23
UF 6: Instal·lació de programari 23
02 Sistemes Operatius Monolloc 99 UF 1: Introducció als sistemes operatius 33
UF 2: Sistemes operatius propietaris 33
UF 3: Sistemes operatius lliures. 33
03 Aplicacions ofimàtiques 165 UF 1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari 20
UF 2: El correu i l’agenda electrònica 20
UF 3: Processadors de text 30
UF 4: Fulls de càlcul 30
UF 5: Bases de dades 35
UF 6: Imatge i vídeo – Presentacions 30
04 Sistemes operatius en xarxa 132 UF 1: Sistemes operatius propietaris en xarxa 36
UF 2: Sistemes operatius lliures en xarxa 36
UF 3: Compartició de recursos i seguretat 24
UF 4: Integració de sistemes operatius 36
05 Xarxes locals 165 UF 1: Introducció a les xarxes locals 66
UF 2: Configuració de commutadors i encaminadors 66
UF 3: Resolució d’incidències en xarxes locals 33
06 Seguretat informàtica 99 UF 1: Seguretat passiva 16
UF 2: Còpies de seguretat 17
UF 3: Legislació de seguretat i protecció de dades 12
UF 4: Seguretat activa 16
UF 5: Tallafocs i monitoratge de xarxes. 38
07 Serveis de xarxa 132 UF 1 : Configuració de la xarxa (DNS i DHCP) 36
UF 2: Correu electrònic i transmissió d’arxius 32
UF 3: Servidor web i servidor intermediari proxy 32
UF 4: Accés a sistemes remots 32
08 Aplicacions Web 99 UF 1: Ofimàtica i eines web 13
UF 2: Gestors d’arxius web. 13
UF 3: Gestors de continguts. 30
UF 4: Portals web d’aprenentatge 13
UF 5. Fonaments d’ HTML i fulls d’estils 30
09 FOL 66 UF 1 Incorporació al treball 33
UF 2 Prevenció de riscos laborals 33
10 EIE 66 UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora 66
11 Anglès tècnic 99 UF 1: Anglès tècnic 99
12 Síntesi 297 UF 1: Síntesi 297
13 Formació en centres de treball 383 FCT 383
14 Mòdul de programació 66 UF1 – Introducció a la programació 66
Tutoria de primer i segon 66 33 a cada curs 66
Anglès (II) Certificate 66   66
Total ….   2 132 hores

 

 • Dissenyador web
 • Tècnic instal·lador-reparador d'equips informàtics
 • Tècnic de  manteniment d'equips informàtics
 • Tècnic de xarxes de dades
 • Comercial de microinformàtica
 • Operador de sistemes
 • ...

L'alumnat de cicles formatius realitza la formació pràctica en empreses del sector, previ uns criteris de selecció, amb dues modalitats:

 • FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT). És un mòdul obligatori dins el currículum de les titulacions de formació professional. Són pràctiques i estades formatives a les empreses, no laborals, que realitza l'alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l'empresa. La durada total és de 383 hores.  
 • BECA DUAL. L'alumnat becari combina l'aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica durant un període més llarg d'hores. Realitza una estada de 1.000 hores d'activitat a l'empresa, a canvi rep una remuneració (beca formativa).