Loading color scheme

Educació Secundària Obligatòria

portada eso

L'etapa de l'ESO comprèn l'alumnat de 12 a 16 anys i s'organitza en quatre cursos acadèmics.

En aquesta etapa l'alumnat obté una formació bàsica, tant a nivell acadèmic com a nivell personal – valors i actituds - que els permet integrar-se socialment, tant en el món laboral com en una formació acadèmica posterior.

Des del Col·legi Maria Rosa Molas, procurem que el nostre alumnat desperti la seva inquietud per aprendre a conèixer i fa er-ho d'una manera autònoma i responsable.

TAC AULA COOPERATIU 1 TIC A LES AULES

METODOLOGIES

 • Tenim un programa d'acció tutorial on atenem, de forma individaulitzada, el nostre alumnat. Comptem amb dues hores de tutoria a la setmana, una individual i una altra grupal.
 • Treballem amb metodologies cooperatives i basades en la cultura del pensament. Aquestes metodologies donen eines a l'alumnat per abordar els problemes i buscar les millors solucions.
 • A 1r, 2n i 3r hem implementat el treball per projectes. Una matèria interdisciplinar que permet fer un treball basat en les intel·ligències múltiples, l'aprenentatge cooperatiu i les habilitats socials. De la mateixa manera, volem fomentar la interdependència positiva tant important en la vida diària.
 • Quant a l'avaluació, aquesta és contínua i utilitzem eines com les rúbriques d'evaluació, el portfoli, entre d'altres instruments d'evaluació.
 • Treballem amb grups flexibles per tal d'aprofitar al màxim les capacitats del nostre alumnat oferint una atenció individualitzada 
 • Fem adaptacions , reforços i plans individualitzats en funció de les necessitats de l'alumnat 
 • Disposem d'una orientadora pedagògica per etapa
 • Reforcem la llengua anglesa amb matèries complementàries com English Drama i Speaking.
 • Participem en projectes com el TEDEd Club.
 • L'alumnat disposa d'extraescolars d'anglès, en diferents franges horàries.
 • Som centre examinador per a l'obtenció dels exàmens oficials de la Universitat de Cambridge. El nostre centre ofereix la possibilitat de presentar-se als exàmens oficials de Cambridge, per tal d'obtenir una acreditació oficial en el marc europeu comú de referència per a les llengües.

 

1r d'ESO

2n d'ESO

3r d'ESO

4t d'ESO

 

 

 

 

 

 

Optatives

Francès

 

 Francès

 

Francès

Cultura clàssica 

Robòtica i programació

Francès

Cultura Clàssica

Llatí

Música

Visual i Plàstica

Emprenedoria

Economia

Biologia

Física i Química

Tecnologia

TIC

Cultura Científica

 

Complementàries

Taller d'interioritat

Projectes

Taller d'interioritat

Programació

English drama

Taller d'interioritat

Taller d'arts escèniques

Taller d'arts plàstiques

Taller d'interioritat

English drama

Treball de recerca

 

 

20220131 121320 20220131 122116