Loading color scheme

PLURILINGÜE

El coneixement de diferents llengües i cultures és clau per al desenvolupament d’una societat solidària i emprenedora. És per això que treballem per aconseguir que el nostre alumnat, en acabar la seva escolarització en el nostre centre, domini el català, el castellà i l’anglès. A més, oferim el francès com a segona llengua estrangera, a partir de 1r d’ESO.

La llengua anglesa s’introdueix a I3, s’incorpora, d’una manera lúdica i natural al dia a dia, mitjançant  contes, cançons i jocs.  A primària es comença amb la metodologia AICLE, impartint una matèria curricular en llengua anglesa ( Arts and Crafts) i dues matèries complementàries: Science i Storytelling. A l’ESO s’ofereix la complementària English Drama, per potenciar la part oral.

Estem adherits al projecte eTwining que permet treballar en un projecte d’intercanvi, en anglès, amb diferents països a través de correu, vídeos, presentacions i xarxes socials.

A partir del curs 2023-24 oferim el Diploma Dual a partir de 2n de l'ESO. Aquest diploma permet obtenir al nostre alumnat el American High School Diploma en paral·lel al títol de l'ESO.

banner american 2

Activitats incloses en el projecte de plurilingüisme:

  • Ted-Ed club
  • English week
  • Participació en concursos interescolars en llengua anglesa.
  • English Day
  • Preparació per la certificació del nivell d’anglès. Som centre examinador dels exàmens oficials de Cambridge.

plurilingue foto web