Loading color scheme

APADRINAMENT LECTOR

L'apadrinament lector és un projecte vertical per treballa la lectura.  És una activitat cooperativa que es realitza en parelles formades per alumnat d’ESO que fan de padrins de lectura i alumnat  de primària que fan de fillols/es.

L’objectiu és doble,  d’una banda potenciar en els nens i nenes de primària l’hàbit lector i fer-los gaudir amb la lectura i de l’altra, que l’alumnat de l’ESO faci de model lector i alhora adquireixi una responsabilitat en el procés lector. És un projecte molt motivador en el seu procés d’aprenentatge.


OBJECTIUS:

  • Treballar regularment la lectura.
  • Fomentar la convivència.
  • Educar en la responsabilitat i en el compromís.
  • Treballar la cooperació entre els cicles.
  • Treballar diferents estratègies de lectura.
  • Ampliar els espais de comunicació oral entre els infants en la llengua vehicular de l’escola.