Loading color scheme

PROJECTES

La neurociència confirma que aprenem per mitjà de la interacció social. Amb aquesta finalitat, en la nostra escola ja fa temps que vam implementar el projecte APRENEM+JUNTS.

Aquest projecte incorpora  metodologies actives en el dia a dia a les aules en tots els nivell educatius.

El treball cooperatiu és un element clau en aquest projecte. Prepara a l’alumnat per treballar en equip de forma col·laborativa potenciant els talents individuals de cadascú perquè aprenguin que junts poden aconseguir millors resultats.

Entenem l’aprenentatge cooperatiu com una metodologia de treball més enllà d’un recurs didàctic. És també un contingut a treballar per facilitar i potenciar la participació de tot l’alumnat i possibilitar l’ensenyament més personalitzat. És una metodologia en què tot els/les  alumnes prenen part, de manera activa, motivadora i participativa del seu procés d’aprenentatge,  ajudant-se un als altres per mitjà d’estructures cooperatives adequades a cada nivell.

Amb el projecte APRENEM+JUNTS fomentem els valors, la socialització, la cohesió, la comunicació ... a través del treball en equip. Està basa en la construcció col·lectiva de coneixement i treball valors personals com l’empatia i l’autoestima.