Loading color scheme

Imaginem un Nou Pati

Iniciem un nou projecte queneix de la reflexió sobre com han de ser els espais del col·legi per tal d'aprofitar tot el seu potencial. El PROJECTE PATI té la finalitat de repensar el pati de l'escola per tal que esdevingui un espai inclusiu on tot l'alumnat pugui trobar un espai de joc adient que afavoreixi el seu creixement personal.

Intervenir en l'entorn del pati per procurar que aquest sigui un espai també d'aprenentatge, al mateix temps, afavorint les relacions positives i tranquil·les entre infants i els joves.

Hem obert un procés participatiu a tots els estaments de la Comunitat Educativa, per tal que cadascú pugui aportar la seva visió sobre com hauria de ser el pati.

L'alumnat ha fet les seves aportacions mitjançant dibuixos, redaccions... on han expressat com els agradaria que fos el pati del col·legi. L'opinió de les famílies s'ha recollit mitjançant un qüestionari i l'equip docent i el PAS ho ha fet publicant les seves propostes en un mural al hall del centre.

Un cop fet el buidatge de totes les aportacions recollides, s'iniciarà una segona fase del projecte on l'alumnat de 3r i 4t d'ESO analitzarà la viabilitat de les propostes i elaborarà una memòria del projecte que hauran de presentar a l'Equip Directiu del centre.

TOTS JUNTS FEM ESCOLA!!!