Loading color scheme

Caràcter Propi

El caràcter Propi és un document on es reflecteix la nostra identitat i la nostra concepció de l’educació basada en els valors cristians. És el punt de refrència que aglutina l’acció educativa de tots els membres de la Comunitat Educativa.

Sí vol consultar el document ha de fer clic aquí (document en PDF).

404 Page

Ho sento! Pàgina no trobada

És possible que la pàgina que cerqueu s'hagi suprimit, hagués canviat el nom o que no estigui disponible temporalment.

Proveu d'utilitzar el nostre quadre de cerca següent per cercar informació a Internet.

404 Page

Sorry! Page Not Found

The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Please try using our search box below to look for information on the internet.