Loading color scheme

Infantil

cap cicle infantil

 PRESENTACIÓ 

 • El 2n cicle d’Educació Infantil inclou els nens i nenes amb edats compreses entre els 3 i els 6 anys (P3, P4 i P5).
 • Proporcionem eines i recursos als infants per a contribuir en el seu desenvolupament emocional, psicomotor, social i cognitiu.
 • Establim un clima de confiança on se senten segurs i acollits, generant unes bones expectatives d’aprenentatge.
 • Potenciem l’autonomia personal de l’infant mitjançant l’adquisició d’hàbits i rutines que el fan desenvolupar-se com a persona única que és.
 • Col·laboració constant amb les famílies

 

METODOLOGIA. COM HO FEM?

Treballem amb projectes, elaborats pels mateixos docents, que ens permet:

 • Un major grau d’adaptació, modificació i plantejament d’aprenentatges en funció de les necessitats dels infants.
 • Respectar els ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.
 • Un enfocament globalitzador dels aprenentatges.

Treballem amb Tallers d’aprenentatge que consisteixen en:

 • Grups reduïts formats per alumnat de P3, P4 i P5.
 • Espais d’aprenentatge amb diverses propostes que permeten a l’alumnat observar, experimentar, construir i interactuant amb els/les altres.
 • El/la nen/a és protagonista del seu propi aprenentatge.
 • Els tallers que fem són:
  • Fem i desfem (taller de construcció)
  • Som artistes (expressió artística)
  • Aprenem a ser (joc simbòlic)
  • Descobrim (experimentació de la natura)
  • 1, 2, 3 acció!! (comunicació i llenguatge)
  • Fil i agulla (motricitat fina)

escola educacio infantil reus activitats 1 web escola educacio infantil reus activitats 2 web escola educacio infantil reus activitats 3 web

Treballem amb activitats d’Aprenentatge Cooperatiu:

 • Agrupem l’alumnat per parelles (Bessons) o en grups heterogenis de 4 alumnes
 • Cada membre del grup té un càrrec amb unes funcions.
 • L’alumnat ha de treballar en equip i cadascú ha de fer aportacions segons les seves capacitats.
 • Hi ha diferents dinàmiques de treball: Caps a pensar, Llapis al centre, El full que gira...

escola educacio infantil reus maremolas cooperatiu 1 web escola educacio infantil reus maremolas cooperatiu 2 web escola educacio infantil reus maremolas cooperatiu 3 web

Treballem mitjançant les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) amb els següents recursos i eines integrades dins l’aula:

 • Pantalles digitals
 • Bee-bots per fer robòtica

escola infantil reus tac web escola educacio infantil reus bee boop web

Les mesures que ens permeten atendre la diversitat dels nostres alumnes són:

 • Codocència: 2 mestres a l’aula per a poder atendre millor les necessitats de l’alumnat.
 • Desdoblaments a partir de P3: 2 mestres per a treballar amb mig grup.
 • Mestre/a de reforç: un/a professional que atén l’alumnat que ho requereix en petit grup per tal de reforçar alguna àrea concreta.
 • Orientador/a de l’etapa: realitza valoracions psicopedagògiques, derivacions a centres externs, orientacions al professorat, contacte amb l’EAP i atenció individualitzada o en petit grup de l’alumnat que ho requereix.
 • Vetlladora: figura atorgada per Serveis Territorials (Departament d’Ensenyament) per acompanyar l’alumnat que ho requereix.
 • Apostem per l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir de P3.
 • L’imparteix una especialista en llengua anglesa.
 • Disposem d’una auxiliar de conversa que ens permet gaudir d'un parlant nadiu de la llengua anglesa que dona suport al nostre projecte d'escola, fent tasques d'assistència i suport a les activitats d'ensenyament-aprenentatge i augmentant el contacte del nostre alumnat amb la llengua anglesa.

Disposem d’una hora al dia destinada a una matèria complementària que recolzen els objectius de les tres àrees bàsiques d’Educació Infantil:  Descoberta d’un Mateix i dels AltresDescoberta del Medi Natural i Social i Comunicació i Llenguatges.

Més informació sobre les matèries que fem:

 • Psicomotricitat
 • Taller de contes
 • Taller de música
 • Taller de manualitats
 • Taller d’anglès
 • Els/les tutors/es disposen d’una hora setmanal per a atendre les famílies.
 • Es realitza com a mínim una tutoria amb les famílies cada curs.
 • L’escola es manté en comunicació constant amb la família per mitjà de la Intranet.